Home | Contact gegevens

Een goede taxateur heeft kennis van de omgeving waarin deze woont. Hij kent de eigenschappen van de verschillende wijken en de bestemmingsplannen. Voor een objectief waardeoordeel is dit zeer belangrijk.

De taxateur opereert binnen een radius van 20 kilometer in en om de stad Enschede (plaatsen waar we actief zijn: , Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal, Haaksbergen, Goor, enz.)

Vraag en antwoord:

Hoe wordt mijn woning getaxeerd?
Het taxatieproces is globaal in vier fasen te verdelen:

Stap 1: Opdrachtbespreking
Het doel van de taxatie wordt besproken. Wanneer u een rapport nodig heeft met een waarde voor en na verbouwing, wordt deze ook in de opdrachtformulering meegenomen. In geval van een taxatie ten behoeve van het verkrijgen van een financiering wordt tevens vastgelegd of het om een financiering met of zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat.

Tenslotte worden afspraken gemaakt omtrent de opnamedatum en het tijdstip.

Stap 2: Opname van het object
Op het afgesproken tijdstip wordt uw woning nauwkeurig visueel geïnspecteerd en worden de voor het bepalen van de waarde relevante aspecten genoteerd. Gekeken wordt onder meer naar het type object, de grootte, de ligging, de functionaliteit, de bouwkundige kwaliteit, de staat van onderhoud, de esthetische kwaliteiten, etc.

Het verdient aanbeveling om als opdrachtgever bij de opname aanwezig te zijn. U ziet dan welke afwegingen een taxateur maakt bij zijn waarde beoordeling. Bovendien bent u dan direct in de gelegenheid vragen te stellen, antwoorden te geven en zaken aan te dragen die van invloed zijn op de waarde. Voor zover u daarover beschikt, verzoeken wij u het eigendomsbewijs en eventueel een bouwtekening van de woning beschikbaar te hebben.

Stap 3: Gegevens verzameling
In deze fase worden de overige gegevens verzameld die voor de waardebepaling van belang kunnen zijn. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een omgevingsonderzoek (infrastructuur, aanwezigheid van voorzieningen, etc), het raadplegen van het bestemmingsplan en onderzoek of er ontwikkelingen in de buurt zijn die de waarde nu of in de nabije toekomst kunnen beïnvloeden. Wanneer er een vermoeden van eventueel bodemverontreiniging bestaat, wordt nagegaan wat daarover bekend is. Uitermate belangrijk in deze fase is ook het raadplegen van het Kadaster en het raadplegen van ons eigen databestand, waarin vrijwel alle objecten zijn opgenomen, die recentelijk zijn verkocht en op dit moment in de omgeving te koop staan.

Stap 4: Rapportage
Aan de hand van de verzamelde gegevens en de kennis en de ervaring van de taxateur, wordt vervolgens het taxatierapport opgesteld, waarin niet alleen de waarde(n) wordt vermeld, maar waarin vooral ook veel aandacht aan de onderbouwing van het waarde-oordeel wordt besteed.

Alle rapporten worden vervaardigd conform het normblad "Taxatierapport financiering woonruimte" en geaccepteerd door iedere hypotheekverstrekker.

In de rubriek contact aan de linkerzijde staan onze contactgegevens vermeldt.