Home | Contact gegevens

De Noaber Makelaardij internetsite

De Noaber Makelaardij stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in aanbiedingen, diensten, technische specificaties, omschrijvingen, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van De Noaber Makelaardij internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

 Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan De Noaber Makelaardij.
Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De Noaber Makelaardij.

Virussen en veiligheid

De Noaber Makelaardij internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Links

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet- De Noaber Makelaardij sites. De Noaber Makelaardij is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Uw vragen, suggesties en commentaar

De Noaber Makelaardij wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door De Noaber Makelaardij gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De Noaber Makelaardij behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door De Noaber Makelaardij verzonden e-mail

Door De Noaber Makelaardij verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Noaber Makelaardij staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.